mail_outline

Пишете ни:

office@reflex-m.com

Мерки за поддържане на хигиена в офиса в условията на пандемия от коронавирус

В условията на световна пандемия, заради COVID 19 и мерките за ограничаване на разпространението на коронавирус, по-голямата част от офисите в страната ни преминаха на дистанционен метод на работа. Някои офиси обаче не могат да приложат тази методика на опериране, особено административните учреждения, които са сред най-силно застрашените.

Почистването на офиси вече не е рутинна операция, целяща единствено поддържане на приятна работна среда. В условията на тежка епидемиологична криза, е жизнено важно да се въведат и спазват стриктни санитаро-хигиенни правила, с цел превенция и борба с разпространението на новия Коронавирус.

Сложната епидемиологична картина налага хигиенните мерки да се повишат драстично, като същевременно се осигури набор от средства и методи на действие, с които да се предотврати възможността за предаване на вируса между служителите, както и между персонала и външните лица, с които той евентуално влиза в контакт в рамките на ежедневната си работа.

Предпазни средства, с които всеки офис трябва да разполага

Всяка офис сграда / помещение, в което се помещава дейността на административен орган или частна компания, се задължава да осигури консумативи за индивидуална хигиена на служители и посетители, включващи:

1. Термометри за измерване на температурата (от разстояние);
2. Диспенсери с хидроалкохолен почистващ разтвор на входа на офисите, тоалетни / кухня;
3. Кърпички за еднократна употреба;
4. Дезинфектант за почистване на бюрата, компютрите и телефоните.

Термометрите с безконтактен метод на отчитане са удачният вариант, предвид факта, че вирусът се пренася посредством докосване на заразени повърхности. Желателно е всяка организация да се снабди с достатъчно точен и прецизен апарат за измерване на телесна температура, за да може да се гарантира достоверността на показанията.

Хидроалкохолните почистващи разтвори (дезинфектанти за ръце) осигуряват бърз, удобен и доказано ефективен начин за елиминиране на възможността за разпространение на новия коронавирус. Затова се препоръчва дезинфекция на ръцете при всяко влизане в сградата/помещението. Изискването важи за всички лица, без значение дали престоят им е целодневен или краткосрочен.

Разтворите за дезинфекция на ръце е необходимо да се поставят в близост до входовете на всяко работно и сервизно помещение. Тоалетните възли са местата, където е задължително да има диспенсъри с хидроалкохолен почистващ препарат, както и помещенията за почивка и хранене. Необходимо е броят на флаконите с дезинфектанти да съответства на числеността на постоянно присъстващите и приходящите хора.

Предвид многобройните доказателства за способността на вируса да оцелява в продължение на часове върху всякакви повърхности, запазвайки способността си да заразява, дезинфекцията на офис мебелите и апаратурата е ключова част от мерките за превенция на разпространението на Коронавирус (COVID 19).

Офисът е длъжен да въведе и спазва политика на „Чисти бюра”. Всеки служител е ангажиран с почистването на личното си работно пространство, като мярката не замества, а само допълва рутинното почистване, осигурено в офиса. Дезинфекцията обхваща всички контактни повърхности – бюро, подлакътни облегалки на работния стол, компютърна клавиатура и канцеларски пособия.

Сред консумативите е желателно да присъства и нужния брой кърпички за еднократна употреба (сухи и мокри). Тъй като те нямат антисептични свойства, е задължително измиването на ръцете с топла вода и сапун след тяхната употреба. При необходимост, след измиване на ръцете може да се направи и дезинфекция с дезинфектиращия гел.

Осигуряване на безопасна работна среда

Работодателите са задължени да осигурят безопасна работна среда на своите служители. Това налага да се обърне сериозно внимание на здравословното състояние на всеки член на персонала. Телесната температура е най-точният параметър, по който може да се работи, затова нейното измерване следва да се прави поне 2 пъти дневно – сутрин и след обяд.

Всеки служител, чиято температура надвишава 37.3 градуса е длъжен да уведоми прекия си ръководител и отдел „Човешки ресурси”. Присъствието му в офиса е нежелателно, затова се препоръчва той да бъде поставен под домашна изолация, откъдето би могъл да продължи да работи, в случай че това е възможно. Престоят у дома остава в сила, докато температурата не се върне в нормални граници.

Почистването на офиса е една от най-ефективните мерки за ограничаване разпространението на COVID 19. Новите изисквания относно хигиенизацията в условия на пандемия включват множество специфични операции и почистващи/дезинфектиращи средства. Процедурите се изпълняват минимум два пъти дневно, като за всяка дейност се използват подходящите за целта разтвори.

Двукратното третиране обхваща подовите настилки и дръжките на вратите, както и всички останали повърхности, използвани от служителите – бюра, маси, первази, кухненски плотове, дръжки, офис техника /клавиатури, монитори, принтери, телефони/; ел. ключове за осветление и др. Използва се 70% разтвор на етилов алкохол.

Препаратите, обозначени за дезинфекция на санитарните помещения са натриев хипохлорит (белина) и / или разтвор със санифор. Подовете в цялата сграда и отделните помещения се дезинфектират със санифоров разтвор. Предвид увеличаване броя и спецификата на хигиенно-санитарните операции, е препоръчително за почистване на офиси да се използват услугите на специализирани фирми.

Имате нужда от съдействие?

Имате въпроси на които не намирате отговор?

Моля свържете се с нас, за да можем да Ви помогнем.

phone