mail_outline

Пишете ни:

office@reflex-m.com

Абонаментно почистване на жилищни входове

Почистването на входното пространство е необходимост в съвременната жилищна сграда. С тази дейност биха могли да се ангажират лицата, живеещи в сградата, или професионална фирма. Рефлекс М осигурява абонаментно почистване на входове в град София, с което се премахва цялата натрупана нечистотия и микроби.

Входът е място, през което ежедневно преминават множество хора, а те неволно замърсяват, без дори да го осъзнават. Без всекидневна поддръжка,  блоковите входове ще се превърнат в среда за развитие на болестотворни микроорганизми и всякакви видове зарази. За радост на милиони столичани, ние няма да допуснем това.

Задача за професионалисти

Поддържането на изрядна чистота във входовете е удачно да се повери в ръцете на професионален екип от специалисти. С използването на изгоден абонаментен план, наетият екип посещава сградата по предварително уговорен график и в удобен за живущите час. С това се цели избягване евентуалното неудобство от присъствието на  почистващия екип за живущите в блока.

При регламентирана с абонамент услуга, след всяка процедура екипът, ангажиран с нейното изпълнение се разписва в специално създаден протокол. Документът е в два екземпляра – за клиента и за фирмата. Абонаментното почистване на общите сградни пространства спестява нуждата да се търси свободен човек, който да поеме трудната задача по поддържане на чистотата.

Договорно чистене в София

Преди сключване на договора за абонаментно ползване на услугата, се съобщава предварително на каква стойност ще възлиза тя. Специализираната фирма е склонна да почака известен период от време, предоставяйки възможност условията да се обсъдят на общо събрание на собствениците на етажна собственост.

Без значение, дали ще наемете професионална почистваща фирма или ще се заемете сами с поддръжката на хигиената, входът на сградата, в която живеете е важно да бъде чист.

Защо наемането на специализирана фирма е по-добрият вариант?

Когато стане въпрос за хигиената в жилищния вход обикновено възникват конфликти. Обитателите държат общите участъци и сградна инсталация да бъдат идеално чисти, но малко от тях биха се съгласили да се нагърбят с изпъление на задачата. Обикновено за целта се наема пенсионер, живущ във входа, на когото се заплаща символично възнаграждение. Не след дълго става ясно, че този вариант изобщо не работи.

Причината да се отлага наемането на някоя от професионалните столични компании, обикновено е нежеланието на голяма част от домакинствата да участват в набирането на средства за един по-сериозен бюджет. Със символичното възнаграждение, обаче, заплащано на възрастен човек обикновено се постигат също толкова символични резултати. Съгласете се, че не е по силите на една възрастна жена да почисти качествено един многоетажен блок с всичките му прилежащи архитектурни елементи.

Защо ние?

Като доказан професионалист в тази сфера, ние предоставяме абонаментна услуга на невероятно изгодна цена. Ценовите ни планове са изцяло съобразени с възможностите на редовия столичен блок и кооперация, за да не се налага да правите компромис с нивото на хигиена в блока, който обитавате от финансови съображения.

Разумната ни ценова политика позволява на всяка голяма и по-малка жилищна сграда да се радва на идеална чистота, постигната с професионални средства и познания. Срещу събраната от всички домакинства в блока сума, получавате една комплексна услуга, покриваща всеки детайл от архитектурата на сданието – тавани, стени, прозорци, стълбища и асансьорни кабини.

Когато ползвате абонаментните услуги на специализирана компания, вие не се интересувате колко човека ще изпълняват дейността. Ваше задължение е да изисквате отлични резултати, а наше – да определим числеността на персонала и използваните средства спрямо особеностите и нуждите на конкретния обект.

Работим с утвърдена професионална апаратура, а това ви гарантира високото качество на крайния резултат. Разполагаме с оптимален технически инструментариум, пригоден за обработка на различни елементи от сградната архитектура. За нас няма трудно достъпни места и неподлежащ на чистене участък. Съотношението цена/качество, предлагано от нас ви гарантира максимално удовлетворение от взаимното ни сътрудничество.

Почистващите методи и техника, използвани в процес на хигиенизиране, както и графикът на посещенията се съгласуват индивидуално с всеки отделен клиент. В случай, че държите да бъдат използвани специална група продукти, се съобразяваме с това ваше желание. Когато не желаете използването на конкретен метод на третиране на замърсените участъци – също.

Броят на посещенията на екипа ни определяте вие, наред с дните и часовете, в които екипът ни ще ви посещава. Компанията ни не налага собствения си график на своите клиенти, а се съобразяваме с техните нужди и предпочитания. Ето защо ни предпочитат в много региони на столицата.

Професионализъм, граничещ с перфекционизъм

Почистване на входното пространство, изпълнено от перфектно обучения ни екип покрива всеки детайл от интериора на блока. С редовните си посещения, ще отделим нужното внимание на често пренебрегваните елементи от сградната инсталация – входни врати (с и без остъкления), прозорци на междуетажните площадки, осветителни тела, щрангове на водопроводни и парни инсталации.

Асансьорите се обработват с особено внимание, предвид сложността и важността на този вид съоръжения. Третираме с препарат не само подовете и стените, но и вратите на асансьорите (двустранно) и електронното табло – бутониера. Действаме с изключителна прецизност в обекти, в които е внедрена система за контрол на достъпа. Четците за карти и контролните табла се обработват внимателно, за да се елиминира риска от повреждане на чувствителните сензори и активиране на охранителната система.

При регулярните си посещения, екипът ни почиства задължително и стълбищните площадки. Въпреки наличието на асансьор в болшинството сгради, стълбищата също се цапат, заради извънредно големия поток от хора, преминаващ по тях ежедневно.

Почиствайки стълбища, етажни площадки и жилищни входове, използваме преди всичко механични средства и инструменти, вместо професионални машини. По този начин осигуряваме необходимата тишина и спокойствие на обитателите, независимо по кое време на деня ви посещават нашите хигиенисти. Чистачите ни са незабележими. Само идеалната чистота е знак, че са ви посетили в конкретния ден.

Част от задълженията ни е и почистването на кошчетата за отпадък, разположени около входната врата и на отделните етажи. Сметта се събира в специално предназначени за целта найлонови чували, след което се отнася в контейнерите за битов отпадък. При струпване на строителен материал, той се почиства от нас само по изрично указание. Тъй като строителният отпадък се извозва до регламентирани за целта сметища, тази дейност следва да бъде уточнена с домоуправителя или отговорните за хигиената лица във входа.

Хигиенизирането на перила и парапети е отново част от абонаментния план, както и поддържането на пощенските кутии в изряден вид. Използваме препарати, съобразени с вида на материала, за да избегнем нанасянето на каквито и да е поражения върху общата жилищна собственост. Нашите хигиенисти са перфектно обучени за справяне с всяка задача и детайлно проучени, с което ви гарантираме, че с почистването ще се занимават единствено лица с висок морал и чисто криминално минало.

Процедура по хигиенизиране на жилищния вход

Процедурата по хигиенизация на входовете с ползване на абонамент, е разработена по начин, гарантиращ приятна и здравословна среда в общите части на блокове и кооперации. Честотата на изпълнение на отделните дейности се договаря допълнително, като е възможно и добавяне на някои допълнителни операции, които не са включени в абонаментния план.

Започва се с измитане на стълбищата и всички общи части, последвано от измиването им със специален препарат. Ако замърсяванията са сериозни, се прибягва до дезинфекция на участъка. Асансьорната кабина се измита и измива, също с дезинфектант. Прозорците, вратите и стъклата в общите пространства биват старателно избърсани и излъскани.

За успокоение на собствениците на жилища, отглеждащи домашни любимци ще споменем, че всички използвани препарати са безвредни за животните.

Абонаментното почистване на входове в София при нас е на максимално достъпна цена, срещу която получавате първоначално основно изчистване на всички общи части на сградата. Дейностите, включени във всяко заявено посещение са:

  • Измитане и измиване на стълбищата и всички общи части;
  • Чистене на асансьора;
  • Събиране на паяжини;
  • Обработка с препарат на входна врата;
  • Хигиенизиране на пощенски кутии, парапети и други прилежащи компоненти;
  • Изпразване на кошчетата за смет.

Цени, съобразени с вашите възможности

Предлагаме висококачествено почистване на входове на цялата територия на град София. Цените ни са съобразени с възможностите на всяка жилищна сграда и са формирани на база брой посещения и площ на обекта. Всеки блок получава ценова оферта, адекватна на броя на домакинствата в него, така че месечната такса за професионалните ни услуги да не бъде в тежест на нито едно семейство.

Стойността на абонаментната услуга зависи изцяло от методите на почистване, договорени с клиента, както и от броя на посещенията на нашите хигиенисти. Почистването на прозорците и дограмите между отделните етажи извън регламентирания график, се заплаща допълнително.  Заявено чистене след извършени ремонтни работи, се таксува по съответната тарифа. Този регламент на ценообразуване ни позволява да предложим достъпна цена с високо качество на крайния резултат.

phone