mail_outline

Пишете ни:

office@reflex-m.com

Почистване на офис техника

Почистването на всеки офис включва дейности като избърсване на прахта от бюрата, почистване на подовите настилки, измиване на стъклата и дограмата на прозорците. Неизбежно е и самото почистване на офис техника. То трябва да бъде извършвано всеки ден или в най – лошия случай, веднъж всяка седмица. Макар повечето хора да не осъзнават това, събралата се прах и нечистотия са една от основните причини за най – честите повреди на офис техниката. За да се осигури дълга и безпроблемна експлоатация на машините се препоръчва поддръжката да бъде извършвана от специалисти.

Почистването на техниката в офиса обхваща всички компютри, телефони, принтери и ксерокс машини. Всеки един електроуред, който се използва ежедневно за нуждите на офиса трябва да бъде почистван след края на работния процес. Почистването на компютрите е наложително. То може да бъде извършвано от самите служители, но се препоръчва тази дейност да бъде оставяна в ръцете на професионалистите. Нашият екип извършва почистване на офис техника с препарати и средства, които не надраскват повърхностите на машините и отстраняват нечистотиите на професионално ниво.

При почистване на компютъра се отделя внимание на отстраняването на прахта между копчетата от клавиатурата, в изходите на кутията и по повърхността на мишката. Мониторът се забърсва с микрофибърна кърпа и антистатичен препарат. Със същите средства се почистват и останалата част от офис оборудването. За да се отстрани прахта от деликатни места, като кутията на компютъра, нашият екип си служи със специални машини с малък размер, които изстрелват сгъстен въздух. Принципът им на работа наподобява този на прахосмукачката. Разликата се крие в размерите и предназначението им. Качественото почистване на техниката на работното място ще окаже положителен ефект върху работния процес.

Във всеки офис, техниката играе роля на магнит за нечистотии, петна и прах. Ненавременното почистване води до нарушаване процеса на експлоатация. Навременното и професионално почистване на офис техника оказва благотворно влияние върху имиджа на компанията.

Имате нужда от съдействие?

Имате въпроси на които не намирате отговор?

Моля свържете се с нас, за да можем да Ви помогнем.

phone